Proces diagnozy2018-10-09T02:09:39+02:00

Proces diagnozy

Niektóre sygnały autyzmu mogą być zauważone już w pierwszym roku życia dziecka, natomiast najczęściej są zauważane później, kiedy okazuje się, że dziecko nie mówi, nie wykazuje zainteresowania interakcjami społecznymi, czy też w nieadekwatny sposób reaguje na bodźce ze środowiska. Autyzm jest diagnozowany na podstawie wywiadu z rodzicem i obserwacji zachowania dziecka przeprowadzonych przez zespół specjalistów.

Kluczowe jest jak najwcześniejsze zapewnienie dziecku odpowiedniego środowiska rozwoju, tak by mogło ono wykształcić umiejętności, które pozwolą mu na samodzielność w późniejszym życiu.

Schemat procesu diagnozy autyzmu z wykorzystaniem testu przesiewowego Play.Care:

Dostrzeżenie niepokojących objawów przez rodzica

Jakie objawy powinny niepokoić?

 • dziecko wydaje się nieobecne,
 • unika kontaktu wzrokowego lub szybko go przerywa,
 • nie bawi się z innymi dziećmi,
 • nie mówi i nie próbuje się komunikować,
 • nie reaguje na wołanie go po imieniu,
 • bardzo źle reaguje na zmiany,
 • wykonuje nietypowe, powtarzalne, mechaniczne ruchy (kręci się w kółko, macha rączkami, kiwa się, huśta),
 • jest nadwrażliwe na dotyk, dźwięk, smak czy zapach,
 • nie reaguje na ból,
 • wykazuje niechęć do przytulania się,
 • jest szczególnie przywiązane do jednej rzeczy, zabawki,
 • specyficzne reaguje na pewne rodzaje bodźców, np. na określone dźwięki,
 • bawi się stereotypowo, np. ustawianie klocków w rządku, kolorami, kształtami,
 • nie potrafi pokazywać palcem tego, czego chce.

W grupie ryzyka znajdują się dzieci:

 • których rodzeństwo ma diagnozę ze spektrum autyzmu,
 • u których w rodzinie występują zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia mowy, problemy z uczeniem się czy choroby psychiczne,
 • u których wykryto zaburzenia genetyczne, takie jak stwardnienie guzowate oraz zespół kruchego chromosomu X,
 • których matki miały problematyczny przebieg ciąży lub doszło do uszkodzeń płodowych lub perinatalnych (np. niedotlenienie przy porodzie),
 • które urodziły się przed 35 tygodniem ciąży lub miały niską wagę urodzeniową,
 • które nie osiągają kamieni milowych w rozwoju lub osiągają je z opóźnieniem.

Wizyta u lekarza pediatry

Lekarz konsultuje wątpliwości rodzica, może skierować go do innych specjalistów.

Przeprowadzenie testu

Test trwa ok. 10 minut, w przypadku wyniku pozytywnego jest on omawiany, a rodzic jest kierowany do wyznaczonej poradni, gdzie będzie mógł rozpocząć proces pełnej diagnozy.

WYNIK
POZYTYWNY

WYNIK
NEGATYWNY

Dalsza diagnoza

Umówienie wizyty kontrolnej

Diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Play.Care dostarcza dla rodziców gotowe rekomendacje dotyczące dalszego postępowania oraz wskazuje placówki, gdzie rodzic może dokonać dalszej diagnozy. Do diagnozy nie jest wymagane skierowanie, prowadzi ją zespół wielu specjalistów i może potrwać nawet kilka tygodni.

W celu ułatwienia dostępu do dalszej diagnozy, Play.Care współpracuje z najlepszymi ośrodkami w Polsce:

Otrzymanie pozytywnej diagnozy ze spektrum autyzmu

Po otrzymaniu diagnozy, zostanie zaproponowany plan terapii oraz możliwych ścieżek postępowania. Dziecko z diagnozą autyzmu może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności, które umożliwiają otrzymywanie wsparcia finansowego oraz terapeutycznego.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami: