Badania2018-10-10T11:25:38+02:00

Badania potwierdzające skuteczność Play.Care

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie skuteczności aplikacji Play.Care w wykrywaniu behawioralnych korelatów autyzmu.

W latach 2015–2017 zostały przeprowadzone dwa badania mające na celu ocenę tego, czy wzorce behawioralne wykazywane przez dziecko podczas korzystania z tabletu pozwalają na ocenę ryzyka pojawienia się u dziecka zaburzeń rozwoju. Projekt był realizowany m.in. we współpracy z dr. Jonathanem Delafieldem-Buttem z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, naukowcem zajmującym się badaniem motoryki dzieci z autyzmem.

W projekcie wzięło udział ponad 600 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W grupie badanych znalazły się dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami innymi niż autyzm, a także dzieci prawidłowo rozwijające się (jako grupa kontrolna).

Wyniki badań wykazały, że wzorce korzystania z tabletu przejawiane przez dzieci z autyzmem pozwalają na skuteczne różnicowanie ich od grupy dzieci, które rozwijają się typowo, a także takich, które cierpią na inne zaburzenia rozwoju. Te rezultaty sugerują, że możliwa jest ocena ryzyka występowania u dziecka zaburzeń na podstawie tego, w jaki sposób posługuje się ono tabletem.

Badania eksploracyjne na grupie 37 dzieci z autyzmem oraz 45 dzieci typowo rozwijających się wykazały, że wzorce ruchowe dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu można odróżnić od wzorców dzieci typowo rozwijających się z 93% skutecznością.

Przeczytaj artykuł naukowy

Certyfikacja

Play.Care został pilotażowo wdrożony w 18 placówkach w Polce, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach diagnostyki i terapii, przedszkolach oraz gabinetach lekarzy neurologów i psychiatrów dziecięcych. W trakcie pilotażu współpracowały z nami renomowane ośrodki, m.in. PROMITIS. Wykonano ponad 300 bezpłatnych testów przesiewowych u dzieci.

Play.Care uzyskało certyfikację MD klasy I i jest zarejestrowanym wyrobem medycznym.

Kolejne badania replikacyjne na grupie 96 dzieci z autyzmem, 37 dzieci z innymi zaburzeniami oraz 374 dzieci typowo rozwijających się zostały przeprowadzone przez kilkanaście ośrodków w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność Play.Care na poziomie 93%.

O twórcach Play.Care

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem psychologów, programistów i specjalistów z zakresu analizy danych. Naszym celem jest opracowywanie rozwiazań technologicznych, które wspierają wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju i monitorowanie postępów w terapii dzieci. Współpracujemy ze specjalistami ze świata nauki, jak również z terapeutami dziecięcymi.

Zostaliśmy nagrodzeni i wyróżnieni przez:

O naszych projektach możesz przeczytać w:

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami: